ویزای همسر و پیوست به خانواده اسپانیا

کشور اسپانیا به شما اجازه می دهد برای خانواده و همسر خود برای ویزا اقدام نمایید تا بتوانند در این کشور همراه شما باشند. با استفاده از این ویزا، دانشجویان در حین تحصیل در اسپانیا می توانند برای اعضای خانواده خود درخواست ویزا دهند. مزیت ویزای همسر و پیوست به خانواده اسپانیا در حین تحصیل این است که بدون نیاز به دریافت مجوز، به شما اجازه کار در اسپانیا برای تأمین هزینه های اعضای خانواده داده می شود. تنها مورد این نوع ویزا این است که بعد از یک سال و هنگام تمدید ویزای خود برای سال دوم می توانید درخواست دهید. 

به طور خلاصه، برای تحصیل، کار و اقامت در اسپانیا می توانید برای ویزاهای متفاوتی اقدام نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص انواع ویزاها، امروز با ما تماس بگیرید.