ویزای توریستی اسپانیا و حوزه شنگن

برای ویزا توریستی اسپانیا اول می بایست فرمی را پر کنید که هدف از سفر شما به اسپانیا را مشخص می کند. تمامی اطلاعات مورد نیاز در فرم را پر کنید،عکس خود را ضمیمه کنید، کمی در مورد محل اقامت و هدف از سفر خود، توضیح دهید و شماره ویزا توریستی شنگن اسپانیا را وارد کنید. ویزای توریستی اسپانیا قابل انتقال به معدود ویزاهأی دیگر منجمله ویزای تحصیلی می‌باشد.